previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zajištění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

  • Metodická pomoc při zajištění povinností při produkci a shromažďování odpadů (správné shromažďování, označování, zavedení průběžné evidence, zajištění požadovaných dokladů, zpracování ročního hlášení do ISPOP atd.)
  • Oblast nebezpečných odpadů (obaly, označování, identifikační listy nebezpečných odpadů atd.)
  • Posuzování nebezpečných vlastností odpadů dle vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb.
  • Vzorkování odpadů, včetně předdemoličních průzkumů objektů dle metodiky MŽP
    Zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
  • Zpracování Plánu odpadového hospodářství
  • Nakládání s obaly (hlášení pro EKO-KOM)

Rychlý kontakt

Powered by BreezingForms
© 2017 AZ ENVI služby